Privacyreglement Zorgkwekerij de Daglelie

Het privacyreglement schrijft voor hoe De Daglelie omgaat met de persoonsgegevens van de cliënten.

 • De dagbesteding begeleid cliënten. Om dit goed te kunnen doen zijn er allerlei gegevens van de cliënten nodig. Van elke cliënt wordt daarom een map aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres , bsn, telefoonnummers. Er is een begeleidingsplan, zorgovereenkomst, evaluaties en soms aangeleverde documenten door de cliënt zelf.
 • De cliënt verneemt over het privacyreglement bij de intake bij het ondertekenen van de zorgovereenkomst.
 • Wanneer het van belang is wordt er ook informatie opgenomen over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden van de cliënt. Alle informatie die nodig kan zijn om iemand een optimale dagbesteding te kunnen bieden, te begeleiden.
 • Deze map is ten alle tijden in te zien door de cliënt en uitsluitend door de begeleider die ook het ondersteuningsplan meegetekend heeft en de begeleiding geeft.
 • Toestemming geven: Er wordt geen informatie over de cliënten verstrekt aan anderen zonder toestemming van de cliënt , mantelzorger, begeleiders dan wel wettelijke vertegenwoordigers.
 • Rechten van de cliënten: Cliënten hebben recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens uit de map. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit aangeven bij de begeleider.
 • Wie heeft toegang tot het persoonsdossier/map:
  Op de dagbesteding worden de persoonlijke gegevens van de cliënt bewaard in een afsluitbare kast en afsluitbaar kantoor zodat derde hier geen toegang toe hebben. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de begeleiders van de dagbesteding.
 • Verwijdering en vernietiging van de persoonsgegevens/map:
  Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is omdat de dagbesteding/begeleiding is gestopt. De bewaartermijn van de cliëntgegevens is 5 jaar na afsluiting van de begeleiding.
 • Indien een cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet nageleefd wordt kan hij zich richten tot de begeleider/verantwoordelijke om er samen uit te komen lukt dit niet dan bij Klachtenportaal onder nr. 11389
  waar De Daglelie bij aangesloten is.

Klachtenportaal Zorg B.V
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen.